Tidigare program
  
  
Här kan du läsa program från tidigare säsonger och de betyg de har fått
  i den mån det har dokumenterats.
 


  Vårsäsongen 2017
  Höstsäsongen 2016
  Vårsäsongen 2016
  Höstsäsongen 2015
  Vårsäsongen 2015
  Höstsäsongen 2014
  Vårsäsongen 2014
  Höstsäsongen 2013
  Vårsäsongen 2013
  Höstsäsongen 2012
  Vårsäsongen 2012
  Höstsäsongen 2011
  Vårsäsongen 2011
  Höstsäsongen 2010
  Vårsäsongen 2010
  Höstsäsongen 2009

  
  Vårsäsongen 2009
  Höstsäsongen 2008 
  Vårsäsongen 2008
  Höstsäsongen 2007
  Vårsäsongen 2007
  Höstsäsongen 2006
  Vårsäsongen 2006
  Höstsäsongen 2005
  Vårsäsongen 2005
  Höstsäsongen 2004
  Vårsäsongen 2004
  Höstsäsongen 2003

  Vårsäsongen 2003
  Höstsäsongen 2002
  Vårsäsongen 2002