Boy from heaven – 20:e Mars

Adam, son till en fiskare, erbjuds privilegiet att studera vid
Al-Azhar-universitet i Kario, sunniislams maktcentrum.
Adam blir en bricka i konflikten mellan Egyptens religiösa
och politiska elit.