Om oss

Gislaveds Filmstudio startades 1948 av ett kulturellt engagerat och utbildningsmotiverat gäng av lokala förmågor. Strax efter att ett förödande världskrig hade svept över världen och möjligheterna att få information om vad övriga världen tyckte, tänkte, sa och producerade var begränsade, då var fortfarande filmens möjligheter ofantliga. Detta i en tid då televisionen fortfarande inte hade tänt sitt ljus och det skulle dröja ytterligare 10 till 15 år innan detta media gör sin entré i vårt folkhem.

Yngve Bengtsson, Gösta Gärd, Wilbert Fredriksson, Karl-Erik Karlsson, Bertil Berglund, Eira Mårtensson, Bror Nyqvist och övriga kulturbärare såg långt före alla andra att en filmstudio skulle kunna sprida kunskap och underhållning i våra bygder. I vår tid är det bara att glädjas över den framsynthet som dessa personer kämpade för och som nästan 60 år senare framstår som naturligt, i en värld av sekundinformation som vi inhämtar via data, press, radio och TV. Yngve Bengtsson blev erbjuden ett arbete på SF i Stockholm, vilket blev början på en för honom framgångsrik karriär inom Svenska Filminstitutet. På Svenska Filminstitutet kommer filmfolket idag ihåg Yngve Bengtsson med stor respekt, det var ju han som tog ett stort steg ut i världen för att hämta ny inspiration till svensk film. Yngve dog som han säkert hade önskat sig, mitt i sin livsgärning. Efter att ha besökt en filmfestival i Grekland dog han på väg ut ur planet på Arlanda. Några av de övriga filmstudiopionjärerna stannade förmodligen kvar i våra trakter för att låta nästkommande generationer ta del av världen utanför gummifabrikens sfär.

1953 startade Sveriges Förenade Filmstudios och dess näst äldsta medlem finns i det inre av Småland mycket tack vare en stark fackförening och en gummiindustri som drog till sig mängder av arbetare från när och fjärran. Under vissa perioder har verksamheten varit vilande, men lite som fågeln Fenix har den alltid tagit fart på nytt igen.

Man kan undra om det finns ett berättigande för denna udda verksamhet när det finns ett kommersiellt utbud i kommunens enda större biograflokal. Folkets Hus i Gislaved spelar ju upp film under fem dagar i veckan, räcker inte detta? Folkets Hus har tappat den centrala roll som man hade på den tiden och idag kanske vi kan glädja oss åt att Folkets Park, i ny skepnad i form av   Gisleparken, verkar gå en ny vår till mötes.

Filmstudion kommer alltid att leverera film som  attraherar en cineastisk publik som ser världen i ett globalt perspektiv. Film skapas faktiskt, som denna skara vet, i de flesta länder världen över, och många gånger med en fantastisk fantasi och små resurser. Det breda utbud som vi önskar oss i våra mindre samhällen finns bara på biograferna i de riktigt stora städerna. Det kommersiella utbudet tenderar att bli mer och mer snävt. Mestadels är det amerikanska, engelska eller till viss del nordiska filmer som har stor dominans på denna marknad.

Vi i filmstudion försöker, som ni alla säkert märkt, att erbjuda ett alternativt sätt att se film på. Att göra filmtittandet till en social institution med engagemang från vår publik. Filmbesökarna har alltid satts i fokus för filmstudion och dess medarbetare. Likaledes har vi som målsättning att variera filmutbudet både vad gäller länder, världsdelar oc främmande kulturer.

Det skall kännas som en stund av nöje, chock, lycka, frustration eller kanske ilska att låta sig förföras under ett par timmar i biomörkret, mitt i vår vardag.

GISLAVEDS FILMSTUDIO
Bosse Linde, ordf.