Playground – 3:e April

När Nora bevittnar hur Abel blir mobbad av andra barn rusar
hon för att skydda honom. Men Abel tvingar henne att tiga.
Fångad i en lojalitetskonflikt försöker Nora hitta sin plats, sliten
mellan barns och vuxnas världar.