Rose – 6:e Mars

Systrarna Inger och Ellen åker på en gruppresa till Paris.
Inger är sjuk i schizofreni. Resan bjuder på nya kontakter
men även gamla minnen.