10/9 | Ett rum i våra hjärtan

I centrum står en harmonisk familj någonstans i Italien. Föräldrarna verkar fortfarande förälskade i varandra och de är djupt engagerade i sina barns fritidssysselsättningar. En dag raseras alltihop när ett av barnen dör i en olycka. Filmen visar hur familjen hanterar – eller snarare misslyckas med att  hantera – sorgearbetet. Hur familjemedlemmarnas inbördes relationer förändras, hur vardagliga sysslor plötsligt får en annan innebörd. Filmen tilldelades både Guldpalmen och kritikernas pris på filmfestivalen i Cannes 2001.