12/3 | Fotboll för Buddha

I den verklighetsbaserade filmen ”Fotboll för buddha” anländer två unga tibetanska pojkar till ett kloster i norra Indien. När de gått igenom invigningsritualen, fått sina huvuden rakade och iklätt sig sina munkkläder, dras de in i ett helt annat händelseförlopp än de väntat sig. Filmen är producerad med endast en professionell, alla andra personer i filmen spelas av munkarna själva. I denna film överträffar dikten verkligheten.