20/3 | Fäktaren

För att undkomma säkerhetspolisen i Leningrad på 1950-talet tar Endel sin tillflykt till Haapsalu i hemlandet Estland. Här får han arbete som lärare och börjar på fritiden utbilda barn i fäktandets ädla konst. När fäktingslaget bjuds in till en stor turneringen i Leningrad ställs Endel inför ett svårt val – ska han svika sina elever eller riskera sitt eget liv?