5/2 | Hemkomsten

Lu arresteras under kulturrevolutionen, förrådd av sin dotter. Under den tumultartade arresteringen slår sig hans hustru Leng och tappar minnet. När Lu återvänder hem från fängelset,  känner hans fru inte igen honom, och han måste försöka försonas med sin dotter.